Select Page

Tag: Pin Park

Pin Park

Metoda pracy artystów jest nietypowa – wykorzystują jedynie instrumenty (syntezatory modularne) klasycznej angielskiej firmy EMS i nie korzystają z komputerów.

Read More